Ολοκλήρωση Παραδοτέου 4

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκλήρωση Παραδοτέου 4
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 4: «Προδιαγραφές και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος».

Επιτελική Σύνοψη

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο ολοκληρώνεται η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος TheARtro. To παραδοτέο αυτό στηρίζεται στα αποτελέσματα του παραδοτέου Π1 (Απαιτήσεις χρηστών), καθώς οι λειτουργικές και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις και τα αντίστοιχα σενάρια χρήσης χρησιμοποιούνται ως βασικές είσοδοι για τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής. Αρχικά δίνεται μια γενική περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες γνωστές αρχές σχεδίασης και αρχιτεκτονικά πρότυπα στα οποία στηριχθήκαμε για να επιλέξουμε την κατάλληλη μεθοδολογία σχεδίασης. Ακολούθως, περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος χρησιμοποιώντας διάφορες όψεις (επιπέδων, λογική, λειτουργική, ανάπτυξης). Μετά τον καθορισμό των υποσυστημάτων και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελείται το συνολικό σύστημα, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του κάθε τμήματος, όπου αναφέρεται η λειτουργία του, και οι διεπαφές εισόδου/εξόδου υψηλού επιπέδου. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με μια καταγραφή των προδιαγραφών σε υλικό και λογισμικό για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παραδοτέο 4 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης