Νέα

Theartro > Νέα

Kick-off Meeting TheARTro: Η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας

  • superadmin
  • Νέα
  • Χωρίς σχόλια

Σε συνέχεια της ένταξης του TheARTro στα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα της του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΟΥΡΓΩ», πραγματοποιήθηκε Kick-Off Meeting μεταξύ των Εταίρων του Consortium. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2018 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο Μαρούσι Αττικής, με τη συμμετοχή των: Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη (Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου), Μαρίλιας Σταυρίδου (Συντονίστρια Έργου)…

TheARTro: Μια πρωτοπόρα ιδέα λαμβάνει κοινοτική και εθνική στήριξη

  • superadmin
  • Νέα
  • Χωρίς σχόλια

Το TheARtro προέκυψε από μια ιδέα της δρ Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και αναπτύχθηκε σε πρόταση ερευνητικού έργου από τη Highway Productions, σε συνεργασία με το E.Κ.Ε.Τ.Α.-Ι.Π.Τ.Η.Λ., την COMITECH και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Τον Ιούνιο του 2017,  Consortium κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Κανοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) – Παρέμβαση…