1.

Εφαρμογή υπερτιτλισμού θεαμάτων για ξενόγλωσσο κοινό με χρήση γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας

Χρησιμοποιώντας υπάρχον hardware και μία σειρά σεναρίων χρήσης των πιο διαδεδομένων θεατρικών προδιαγραφών, θα αναπτυχθεί το κατάλληλο software ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση παραστατικών δράσεων από ξενόγλωσσο κοινό σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

2.

Εφαρμογή τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία tourismoriented performances

Βασικός στόχος του TheARtro είναι η συνέργεια μεταξύ θεάτρου και τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση ειδικών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας (γυαλιά, smartphones, tablets) για την αναπαράσταση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3.

Ενσωμάτωση της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου

Μακροπρόθεσμα, το TheARtro θα συνδράμει στη δημιουργία εργαλείων ενσωμάτωσης της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στην ίδια την παραγωγική διαδικασία (βλ. σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτισμός), αίροντας χρονικούς, χωρικούς και οικονομικούς περιορισμούς.

placeholder

Ταυτότητα

Το έργο TheARtro βασίζεται στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων νέων τεχνολογιών, συνδυασμένων με παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας, παρουσίασης και παρακολούθησης των παραστατικών τεχνών, με αρχικό στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας των θεατών σε αυτές, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη γλώσσα ή άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Στόχοι

I believe that if you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act.

William Henry Gates

Οι λύσεις μας

Η βασική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στη χρήση μέσων επαυξημένης πραγματικότητας(ειδικά γυαλιά, smartphones, tablets) για την προβολή εικόνων, κειμένων και γραφικών που διευρύνουν την εμπειρία της θέασης, χωρίς να αποσπούν την προσοχή από την ίδια τη θεατρική δράση ή να απομονώνουν τον χρήστη από το πραγματικό του περιβάλλον. Η οπτική εμπειρία δηλαδή επαυξάνεται, ενσωματώνοντας τα ψηφιακά προβαλλόμενα στοιχεία, ενώ ο χρήστης εξακολουθεί να παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια όσα διαδραματίζονται στη σκηνή και να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. Η χωρική καταγραφή, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση που παρέχει τη δυνατότητα της υπέρθεσης επαυξημένης πληροφορίας στο χώρο βασίζεται κατά κύριο στην εφαρμογή τεχνολογιών καταγραφής βάθους από κατάλληλες κάμερες που ανακατασκευάζουν τη χωρική δομή της σκηνής και την παρουσία σε αυτήν αντικειμένων και συντελεστών. Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon), επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης και κίνησης στο χώρο των ηθοποιών και τη χωρική τοποθέτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο με βάση τις θέσεις αυτές.

Χωρική καταγραφή

Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon).

Εντοπισμός

Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon).

Παρακολούθηση

Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon).

Υπέρθεση

Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon).

during projects
+ K
finished projects
happy clients
work hours

Νέα

Kick-off Meeting TheARTro: Η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας

Σε συνέχεια της ένταξης του TheARTro στα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα της του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΟΥΡΓΩ», πραγματοποιήθηκε Kick-Off Meeting μεταξύ των Εταίρων του Consortium. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2018 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο Μαρούσι Αττικής, με τη συμμετοχή των: Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη (Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου), Μαρίλιας Σταυρίδου (Συντονίστρια Έργου)…

Δεκέμβριος 7, 2018
TheARTro: Μια πρωτοπόρα ιδέα λαμβάνει κοινοτική και εθνική στήριξη

Το TheARtro προέκυψε από μια ιδέα της δρ Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και αναπτύχθηκε σε πρόταση ερευνητικού έργου από τη Highway Productions, σε συνεργασία με το E.Κ.Ε.Τ.Α.-Ι.Π.Τ.Η.Λ., την COMITECH και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Τον Ιούνιο του 2017,  Consortium κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Κανοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) – Παρέμβαση…

Δεκέμβριος 7, 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Clients Say