1.

Εφαρμογή υπερτιτλισμού θεαμάτων για ξενόγλωσσο κοινό με χρήση γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας

Χρησιμοποιώντας υπάρχον hardware και μία σειρά σεναρίων χρήσης των πιο διαδεδομένων θεατρικών προδιαγραφών, θα αναπτυχθεί το κατάλληλο software ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση παραστατικών δράσεων από ξενόγλωσσο κοινό σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

2.

Εφαρμογή τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία tourism oriented performances

Βασικός στόχος του TheARtro είναι η συνέργεια μεταξύ θεάτρου και τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση ειδικών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας (γυαλιά, smartphones, tablets) για την αναπαράσταση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3.

Ενσωμάτωση της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου

Μακροπρόθεσμα, το TheARtro θα συνδράμει στη δημιουργία εργαλείων ενσωμάτωσης της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στην ίδια την παραγωγική διαδικασία (βλ. σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτισμός), αίροντας χρονικούς.

Ταυτότητα

Το έργο TheARtro βασίζεται στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων νέων τεχνολογιών, συνδυασμένων με παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας, παρουσίασης και παρακολούθησης των παραστατικών τεχνών, με αρχικό στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας των θεατών σε αυτές, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη γλώσσα ή άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Στόχοι

I believe that if you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act.

William Henry Gates

Οι λύσεις μας

Η βασική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στη χρήση μέσων επαυξημένης πραγματικότητας(ειδικά γυαλιά, smartphones, tablets) για την προβολή εικόνων, κειμένων και γραφικών που διευρύνουν την εμπειρία της θέασης, χωρίς να αποσπούν την προσοχή από την ίδια τη θεατρική δράση ή να απομονώνουν τον χρήστη από το πραγματικό του περιβάλλον. Η οπτική εμπειρία δηλαδή επαυξάνεται, ενσωματώνοντας τα ψηφιακά προβαλλόμενα στοιχεία, ενώ ο χρήστης εξακολουθεί να παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια όσα διαδραματίζονται στη σκηνή και να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. Η χωρική καταγραφή, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση που παρέχει τη δυνατότητα της υπέρθεσης επαυξημένης πληροφορίας στο χώρο βασίζεται κατά κύριο στην εφαρμογή τεχνολογιών καταγραφής βάθους από κατάλληλες κάμερες που ανακατασκευάζουν τη χωρική δομή της σκηνής και την παρουσία σε αυτήν αντικειμένων και συντελεστών. Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon), επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης και κίνησης στο χώρο των ηθοποιών και τη χωρική τοποθέτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο με βάση τις θέσεις αυτές.

Χωρική καταγραφή
Εντοπισμός
Παρακολούθηση
Υπέρθεση
during projects
+ K
finished projects
happy clients
work hours

Νέα

TheARtro, το μέλλον της θεατρικής εμπειρίας είναι ήδη εδώ!

TheARtro, το μέλλον της θεατρικής εμπειρίας είναι ήδη εδώ! H Highway Productions, μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η Comitech Α.Ε., το ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων και η σκηνοθέτις και Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη έχουν την τιμή να παρουσιάζουν σε  παγκόσμια…

25 Νοεμβρίου, 2022
Ολοκλήρωση Παραδοτέου 7
Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 7: «Υβριδικό σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και παρακολούθησης». Επιτελική Σύνοψη Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και παρακολούθησης. Το παραδοτέο αυτό στηρίζεται στο παραδοτέο Π4 (Προδιαγραφές και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος). Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη. Έπειτα περιγράφονται τα υποσυστήματα...
21 Δεκεμβρίου, 2021
Ολοκλήρωση Παραδοτέου 6
Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 6: «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω ασυρμάτων δικτύων». Επιτελική Σύνοψη Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω ασυρμάτων δικτύων. Το παραδοτέο αυτό στηρίζεται στο παραδοτέο Π4 (Προδιαγραφές και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος). Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή των εργαλείων λογισμικού που...
21 Δεκεμβρίου, 2021
Ολοκλήρωση Παραδοτέου 5
Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 5: «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών βάθους». Επιτελική Σύνοψη Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών βάθους. Το παραδοτέο αυτό στηρίζεται στο παραδοτέο Π4 (Προδιαγραφές και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος). Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή των εργαλείων λογισμικού που...
12 Δεκεμβρίου, 2021
Δοκιμές με τη συμμετοχή θεατρικών συντελεστών

Πολλαπλές επαναληπτικές δοκιμές με τη συμμετοχή θεατρικών συντελεστών έλαβαν χώρα το Νοέμβριο προκειμένου να εντοπιστούν σημεία που χρίζουν βελτιστοποίησης και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του συστήματος.
Πραγματοποιήθηκαν θεατρικά εργαστήρια με αποσπάσματα των θεατρικών έργων «Η Τρικυμία» του Σαίξπηρ και «Η Πασχαλιά της Λευτεριάς» του Χρήστου Χρηστοβασίλη, στα οποία έλαβαν χώρα οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές.

3 Δεκεμβρίου, 2021
Ολοκλήρωση Παραδοτέου 14

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 14: «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος ΕπΠ στη δημιουργία θεατρικής παράστασης – Σημειώσεις θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συντελεστών».
Επιτελική Σύνοψη
Το Παραδοτέο 14 με τίτλο «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος ΕπΠ στη δημιουργία παράστασης – Σημειώσεις θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συντελεστών» αποτελεί μία επιγραμματική καταγραφή, υπό μορφής σημειώσεων, της διαδικασίας εφαρμογής του υπό ανάπτυξη συστήματος ΕπΠ του TheARtro στη δημιουργία θεατρικής παράστασης υπό συνθήκες εργαστηρίου με τη συμμετοχή θεατρικών συντελεστών.

30 Νοεμβρίου, 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Clients Say

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης