1.

Εφαρμογή υπερτιτλισμού θεαμάτων για ξενόγλωσσο κοινό με χρήση γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας

Χρησιμοποιώντας υπάρχον hardware και μία σειρά σεναρίων χρήσης των πιο διαδεδομένων θεατρικών προδιαγραφών, θα αναπτυχθεί το κατάλληλο software ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση παραστατικών δράσεων από ξενόγλωσσο κοινό σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

2.

Εφαρμογή τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία tourism oriented performances

Βασικός στόχος του TheARtro είναι η συνέργεια μεταξύ θεάτρου και τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση ειδικών μέσων επαυξημένης πραγματικότητας (γυαλιά, smartphones, tablets) για την αναπαράσταση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3.

Ενσωμάτωση της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου

Μακροπρόθεσμα, το TheARtro θα συνδράμει στη δημιουργία εργαλείων ενσωμάτωσης της τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας στην ίδια την παραγωγική διαδικασία (βλ. σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτισμός), αίροντας χρονικούς.

Ταυτότητα

Το έργο TheARtro βασίζεται στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων νέων τεχνολογιών, συνδυασμένων με παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας, παρουσίασης και παρακολούθησης των παραστατικών τεχνών, με αρχικό στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας των θεατών σε αυτές, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη γλώσσα ή άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Στόχοι

I believe that if you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act.

William Henry Gates

Οι λύσεις μας

Η βασική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στη χρήση μέσων επαυξημένης πραγματικότητας(ειδικά γυαλιά, smartphones, tablets) για την προβολή εικόνων, κειμένων και γραφικών που διευρύνουν την εμπειρία της θέασης, χωρίς να αποσπούν την προσοχή από την ίδια τη θεατρική δράση ή να απομονώνουν τον χρήστη από το πραγματικό του περιβάλλον. Η οπτική εμπειρία δηλαδή επαυξάνεται, ενσωματώνοντας τα ψηφιακά προβαλλόμενα στοιχεία, ενώ ο χρήστης εξακολουθεί να παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια όσα διαδραματίζονται στη σκηνή και να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. Η χωρική καταγραφή, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση που παρέχει τη δυνατότητα της υπέρθεσης επαυξημένης πληροφορίας στο χώρο βασίζεται κατά κύριο στην εφαρμογή τεχνολογιών καταγραφής βάθους από κατάλληλες κάμερες που ανακατασκευάζουν τη χωρική δομή της σκηνής και την παρουσία σε αυτήν αντικειμένων και συντελεστών. Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon), επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης και κίνησης στο χώρο των ηθοποιών και τη χωρική τοποθέτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο με βάση τις θέσεις αυτές.

Χωρική καταγραφή
Εντοπισμός
Παρακολούθηση
Υπέρθεση
during projects
+ K
finished projects
happy clients
work hours

Νέα

myfiles
11 Ιανουαρίου, 2021
myfiles
11 Ιανουαρίου, 2021
Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών…

Ενημερωτικό δελτίο_Π3 Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556. Ο Συντονιστής Εταίρος του Έργου, η εταιρεία…

15 Μαΐου, 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Clients Say

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης