Ολοκλήρωση Παραδοτέου 2

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκλήρωση Παραδοτέου 2
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 2: «Σενάρια και απαιτήσεις παραστατικών δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος».

Επιτελική Σύνοψη

Το Παραδοτέο 2 με τίτλο «Σενάρια και Απαιτήσεις Παραστατικών Δράσεων Τουριστικού Ενδιαφέροντος» είναι αποτέλεσμα έρευνας και καταγραφής σεναρίων εφαρμογής του υπό ανάπτυξη συστήματος σε χώρους αρχαιολογικού και ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος που συναντώνται στην περιφέρεια Ιωαννίνων.

Η παρούσα καταγραφή ξεκινά από μια σύντομη αναδρομή στην έννοια της διαδραστικότητας σε χώρους πολιτισμού, μελετώντας τις σχετικές εξελίξεις και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κατόπιν, απαριθμεί τα βασικά σενάρια χρήσης του TheARtro, με βάση τις ήδη προγραμματιζόμενες εφαρμογές του. Τέλος, αναπτύσσονται υποθέσεις εργασίας με βάση επιλεγμένους χώρους, για τους οποίους προτείνονται δρώμενα παραστατικού χαρακτήρα με τη χρήση του υπό ανάπτυξη συστήματος, προκειμένου να καταγραφούν οι σχετικές απαιτήσεις και να εξεταστούν τα όρια και οι δυνατότητές του.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παραδοτέο 2 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης