Ολοκλήρωση Παραδοτέου 3

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκλήρωση Παραδοτέου 3
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 3: «Σενάρια και απαιτήσεις ενσωμάτωσης επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργία θεατρικής παράστασης».

Επιτελική Σύνοψη

Το Παραδοτέο 3 με τίτλο «Σενάρια και Απαιτήσεις Ενσωμάτωσης Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Δημιουργία Θεατρικής Παράστασης» αποτελεί μία καταγραφή της διαδικασίας δημιουργίας μιας παραδοσιακής παράστασης και πώς αυτή μπορεί να εξελιχθεί και να υπαγορεύσει τον τελικό σχεδιασμό του λογισμικού του TheARtro για τη δημιουργία, εκτέλεση και παρακολούθηση επαυξημένων παραστάσεων με χρήση του υπό ανάπτυξη συστήματος.

Κατά συνέπεια, το παραδοτέο εστιάζει αρχικά στην ίδια τη δημιουργική διαδικασία, με την καταγραφή των δύο βασικών σεναρίων χρήσης του TheARtro, δηλαδή την απομακρυσμένη σκηνοθεσία και την επαυξημένη παράσταση και πώς αυτά μπορούν να καθορίσουν τις απαιτήσεις του συστήματος. Εξετάζεται κάθε βήμα της θεατρικής δημιουργίας και αναλύονται οι αντιστοιχίες που πρέπει να υπάρχουν με το σύστημα, αλλά και οι επιπλέον δυνατότητες που μπορεί αυτό να προσφέρει στο θεατρικό δημιουργό του μέλλοντος. Το πρώτο αυτό μέρος, αντιστοιχεί άλλωστε στην εφαρμογή TheARtro BUILD που αποτελεί το αρχικό στάδιο του τριπτύχου που συμπληρώνεται από τις λειτουργίες TheARtro SHOW και TheARtro EXPERIENCE.

Στη συνέχεια, αναλύονται οι δυνατότητες ελέγχου της ορθής λειτουργίας του συστήματος εν ώρα παράστασης (εφαρμογή TheARtro SHOW), προκειμένου να προβλεφθούν ή/και να αντιμετωπιστούν τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής performance.

Στο ζήτημα της παρακολούθησης παράστασης με χρήση του συστήματος (εφαρμογή TheARtro EXPERIENCE), επισημαίνονται οι επιλογές που πρέπει να έχει διαθέσιμες ο χρήστης-θεατής, προκειμένου να μπορέσει να απολαύσει μια επαυξημένη παράσταση που δύναται – κατά την εξέλιξη του συστήματος – να εξελιχθεί σε μία πλήρως προσωποποιημένη

εμπειρία θέασης.

Τέλος, καταγράφονται οι απαιτήσεις για κάθε στάδιο του υπό ανάπτυξη λογισμικού με βάση τις παρατηρήσεις που προηγήθηκαν και οι περιορισμοί που τυχόν να ανακόψουν την πλήρη αντιστοίχιση απαιτήσεων και πρακτικής εφαρμογής του συστήματος, καθώς και συνδέονται τα συμπεράσματα του παρόντος παραδοτέου με τα επόμενα στάδια της έρευνας και ενοτήτων εργασίας του έργου.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παραδοτέο 3 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης