Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/1/2019, διαδικτυακή συνδιάσκεψη των Εταίρων του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών...

Theartro > Νέα > Νέα > Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/1/2019, διαδικτυακή συνδιάσκεψη των Εταίρων του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών…
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ενημερωτικό δελτίο_Π1

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/1/2019, διαδικτυακή συνδιάσκεψη των Εταίρων του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556.

Με τους τέσσερις Εταίρους του Έργου να εδράζονται σε τρεις διαφορετικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα), δε στάθηκε δυνατή η δια σώζης συνάντηση, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Στο πλαίσιο όμως της αγαστής συνεργασίας και εκατέρωθεν ενημέρωσης για την πρόοδο εργασιών κάθε φορέα και τον συντονισμό των επόμενων εργασιών, η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω Skype, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Εταίρων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

  • Ενημέρωση από τον Συντονιστή Φορέα σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ περί επιλεξιμότητας δαπανών και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης αυτών, καθώς και της επικείμενης έναρξης της εφαρμογής τροποποιήσεων, η οποία – σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή – αναμένεται για τις αρχές Φλεβάρη.
  • Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των Εταίρων για το στάδιο της έρευνας που βρίσκεται το Παραδοτέο 1: Σενάρια και Απαιτήσεις Υπερτιτλισμού Παράστασης από τον Συντονιστή Φορέα της σχετικής Ενότητας Εργασίας (Highway Productions)
  • Συζητήθηκε η πρόοδος και η δομή του Παραδοτέου 19: Πλάνο διάχυσης και Εμπορικής Αξιοποίησης, οπότε ο Συντονιστής Φορέας ζήτησε τη συνδρομή των ομάδων εργασίας των Εταίρων για τη σφαιρική καταγραφή του θέματος και όλων των σχετικών προοπτικών. Ζητήθηκε για παράδειγμα από όλους τους Εταίρους να συμβάλλουν στη συμπλήρωση του καταλόγου διεθνών forum και εκθέσεων, στα οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί το υπό έρευνα σύστημα. Επιπλέον, λόγω αρχικής παρανόησης μεταξύ του εν λόγω παραδοτέου και του Παραδοτέου 22: Communication Plan, διευκρινίστηκαν οι πιθανές συγκλίσεις και η στόχευση κάθε έκθεσης, ώστε οι δύο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι επαναληπτικά.
  • Επανακαθορίστηκε και συμφωνήθηκε νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων, καθώς και του Παραδοτέου 24: Social media, λόγω ενδιάμεσων καθυστερήσεων.
  • Συμφωνήθηκε να προγραμματιστεί από το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ καταγραφή θεατρικής παράστασης στην Αθήνα με ειδικές κάμερες, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η Highway Productions και η Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου, εδρεύοντες στην Αθήνα, συμφώνησαν να φροντίσουν για τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η καταγραφή με τις κατάλληλες συνθήκες, εντός των επόμενων δύο μηνών.
  • Παρουσιάστηκε από το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ προσχέδιο του υπό έρευνα λογισμικού υπό τους άξονες BUILTSHOW EXPERIENCE, με γνώμονες τους συντελεστές, τους τεχνικούς και τους θεατές μιας θεατρικής παράστασης ή παραστατικής δράσης.

Κατά την ολοκλήρωση της συνδιάσκεψης, επαναλήφθηκε από όλους τους Εταίρους η ανάγκη για διαρκή ενημέρωση και επαναπροσδιορισμό των αναγκών των ενοτήτων εργασίας, κατά την εξέλιξη του Έργου, και συμφωνήθηκε η διαδικτυακή συνδιάσκεψη να επαναληφθεί εντός διμήνου.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης