Kick-off Meeting TheARTro: Η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας

Theartro > Νέα > Νέα > Kick-off Meeting TheARTro: Η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Σε συνέχεια της ένταξης του TheARTro στα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα της του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΟΥΡΓΩ», πραγματοποιήθηκε Kick-Off Meeting μεταξύ των Εταίρων του Consortium.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2018 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο Μαρούσι Αττικής, με τη συμμετοχή των: Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη (Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου), Μαρίλιας Σταυρίδου (Συντονίστρια Έργου) και Γιώργου Λυκιαρδόπουλος (Γενική επιμέλεια – Στρατηγικές Συνεργασίες) από τη Highway Productions, Δημήτρη Τζοβάρα (Διευθυντής ΙΠΤΗΛ) από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Ι.Π.Τ.Η.Λ. και Κωνσταντίνου Παπανικολάου (Ειδικός Πληροφορικών Συστημάτων) από την COMITECH. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων σε έτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δε στάθηκε δυνατή η παρουσία εκπροσώπου από το ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα βασικά δεδομένα και οι διαδικασίες διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου του έργου. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε παρουσίαση από τη Συντονίστρια του Έργου και παράλληλη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους φορείς σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν τους όρους του χρηματοδοτικού προγράμματος, στο οποίο έχει ενταχθεί.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η Οργανωτική Δομή για τη διαχείριση του έργου, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός της παρακολούθησης και απόδοσης του έργου σε εξαμηνιαία βάση, επισημάνθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δαπάνης, συζητήθηκαν οι διαδικασίες τροποποιήσεων μείζονος και ελάσσονος σημασίας και προσδιορίστηκαν οι πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει αναγκαιότητα τροποποίησης.  Παρουσιάστηκαν επίσης οι κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας και οι υποχρεώσουν που ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού.

Μετά το διάλειμμα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιμέρους Ενότητες Εργασίας, με επισημάνσεις σε σχέση με το περιεχόμενο, τις πιθανές αποκλίσεις, το χρονικό προγραμματισμό και τα παραδοτέα του έργου.

Κάποιες από τις επισημάνσεις αυτές, κατέγραψαν ενδεικτικά:

  • την αναγκαιότητα καταγραφής θεατρικών παραστάσεων ή γενικών προβών, προκειμένου να καθοριστεί η βασική παραμετροποίηση του συστήματος
  • τους περιορισμούς στην τοποθέτηση καμερών καταγραφής και το βαθμό που αυτές μπορεί να επηρεάσουν τα πιθανά σενάρια εφαρμογής
  • τους διαφορετικούς τύπους λογισμικού υποτιτλισμού και τις ενδεδειγμένες εναλλακτικές που αρμόζουν στη θεατρική πράξη
  • την αναγκαιότητα η έναρξη συγκεκριμένων (υπο)ενοτήτων εργασίας να προγραμματιστεί νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπως λ.χ. οι δοκιμές του συστήματος, η παρουσίαση της τελικής παράστασης που αποτελεί το επιστέγασμα του έργου, η πραγματοποίηση open days και η έρευνα αγοράς για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους φορείς η προσπάθεια καταγραφής δεδομένων και σεναρίων που να αφορούν την παρουσία ηθοποιών σε αναπηρικό αμαξίδιο και τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί αυτό να προκαλέσει στο σύστημα, ώστε να προβλεφθούν εγκαίρως.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κρατήθηκαν πρακτικά, όπου καταγράφηκαν ερωτήσεις των συμμετεχόντων, προκειμένου να προωθηθούν προς διευκρίνιση από τη Διαχειριστική Αρχή στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Όλοι οι εκπρόσωποι των παραβρισκόμενων φορέων δεσμεύτηκαν τέλος να βασιστεί το TheARTro στις αρχές μιας ουσιαστικής συνεργασίας για την παραγωγή ενός δημιουργικού, πρωτότυπου και σημαντικού ερευνητικού έργου, με την εγγενή δυναμική να αποτελέσει τομή στη συνέργεια τεχνολογίας και πολιτισμού. Το Kick-Off Meting ολοκληρώθηκε, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Consortium στις αρχές του 2019.

 

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης