Νέα

Theartro > Νέα
11 Ιανουαρίου, 2021
0
11 Ιανουαρίου, 2021
0

Ενημερωτικό δελτίο_Π3 Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556. Ο Συντονιστής Εταίρος του Έργου, η εταιρεία…

15 Μαΐου, 2019
0

Ενημερωτικό δελτίο_Π2 Παραδόθηκε σήμερα 15/4/2019, το πρώτο παραδοτέο του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556. Ο Συντονιστής Εταίρος του Έργου, η εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών και…

15 Απριλίου, 2019
0

Ενημερωτικό δελτίο_Π1 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/1/2019, διαδικτυακή συνδιάσκεψη των Εταίρων του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556. Με τους τέσσερις Εταίρους του Έργου να εδράζονται σε…

25 Ιανουαρίου, 2019
0

Σε συνέχεια της ένταξης του TheARTro στα επιχορηγούμενα ερευνητικά έργα της του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΟΥΡΓΩ», πραγματοποιήθηκε Kick-Off Meeting μεταξύ των Εταίρων του Consortium. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2018 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο Μαρούσι Αττικής, με τη συμμετοχή των: Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη (Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου), Μαρίλιας Σταυρίδου (Συντονίστρια Έργου)…

7 Δεκεμβρίου, 2018
0
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης