Παραδοτέα

Theartro > Παραδοτέα
 1. Κατέβαστε το παραδοτέο «Σενάρια και απαιτήσεις ενσωμάτωσης επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργία θεατρικής παράστασης»
 2. Κατέβαστε το παραδοτέο «Σενάρια και απαιτήσεις παραστατικών δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος»
 3. Κατέβαστε το παραδοτέο «Σενάρια και απαιτήσεις ενσωμάτωσης επαυξημένης πραγματικότητας στη δημιουργία θεατρικής παράστασης»
 4. Κατέβαστε το παραδοτέο «Προδιαγραφές και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος»
 5. Κατέβαστε το παραδοτέο «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών βάθους»
 6. Κατέβαστε το παραδοτέο «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω ασυρμάτων δικτύων»
 7. Κατέβαστε το παραδοτέο «Υβριδικό σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και παρακολούθησης»
 8. Κατέβαστε το παραδοτέο «Πλάνο ενσωμάτωσης και επικύρωσης με συμμετοχή θεατρικών συντελεστών»
 9. Κατέβαστε το παραδοτέο «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος υπερτιτλισμού»
 10. Κατέβαστε το παραδοτέο «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος ΕπΠ σε δράσεις τουριστικού ενδιαφέροντος – Σημειώσεις θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συντελεστών»
 11. Κατέβαστε το παραδοτέο «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος ΕπΠ στη δημιουργία θεατρικής παράστασης – Σημειώσεις θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συντελεστών»
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης