Κατέβαστε το παραδοτέο «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών βάθους»

Theartro > Κατέβαστε το παραδοτέο «Σύστημα χωρικής καταγραφής, εντοπισμού, παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών βάθους»

    Αλλαγή γραμματοσειράς
    Αλλαγή αντίθεσης