Οι λύσεις μας

Theartro > Οι λύσεις μας

Η βασική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στη χρήση μέσων επαυξημένης πραγματικότητας(ειδικά γυαλιά, smartphones, tablets) για την προβολή εικόνων, κειμένων και γραφικών που διευρύνουν την εμπειρία της θέασης, χωρίς να αποσπούν την προσοχή από την ίδια τη θεατρική δράση ή να απομονώνουν τον χρήστη από το πραγματικό του περιβάλλον. Η οπτική εμπειρία δηλαδή επαυξάνεται, ενσωματώνοντας τα ψηφιακά προβαλλόμενα στοιχεία, ενώ ο χρήστης εξακολουθεί να παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια όσα διαδραματίζονται στη σκηνή και να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. Η χωρική καταγραφή, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση που παρέχει τη δυνατότητα της υπέρθεσης επαυξημένης πληροφορίας στο χώρο βασίζεται κατά κύριο στην εφαρμογή τεχνολογιών καταγραφής βάθους από κατάλληλες κάμερες που ανακατασκευάζουν τη χωρική δομή της σκηνής και την παρουσία σε αυτήν αντικειμένων και συντελεστών. Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τεχνολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης στο χώρο, μέσω συσκευών ασύρματου εντοπισμού και ταυτοποίησης (π.χ. iBeacon), επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης και κίνησης στο χώρο των ηθοποιών και τη χωρική τοποθέτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο με βάση τις θέσεις αυτές.

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης