Αντικείμενο

Theartro > Αντικείμενο

Με κύριο άξονα τη χρήση και ανάπτυξη στοχευμένων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, το TheARtro θα διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω τεχνικές μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση του ξενόγλωσσου τουριστικού κοινού στο εγχώριο θεατρικό προϊόν, να θέσουν νέες βάσεις για την εξέλιξη παραστατικών δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος (tourism oriented performances) και να καθιερώσουν νέες συνθήκες παραγωγής στην ίδια τη θεατρική δημιουργία.

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης